حجره بزن
در نخل حجره دار شوید.
بنر
250 گرمی250 گرمی
درباره ماقهوه‌هایی که به طور روزانه در فنجانتان میریزید، در پشت صحنه فرآیند‌های حساسی را میگذرانند. یکی از این فرآیند‌های حساس Roast «رست» یا برشته کاری می‌باشد. ما در مجموعه برشته کاری و بسته بندی «قهوه آن» با رست بهترین دان موجود در جهان در صدد تولید قهوه‌ای خوش طعم با عطری ناب در بلند‌های عمومی و تخصصی هستیم. مجموعه قهوه آن با دانش و مهارت تخصصی لازم با نیروی مجرب و توانمند با به عرصه تولید گذاشته است. امیداست با لطف و عنایت خداوند منان روز به روز شاهد کیفیت بهتر و مرغوب تر برشته قهوه در این مجموعه باشیم.

بسته بندی یک کلیوگرمی

قهوه آن

بسته بندی یک کلیوگرمی

قهوه آن
250 گرمی

بسته بندی 250 گرمی

قهوه آن

بسته بندی 250 گرمی

قهوه آن
یک کیلوگرمی