حجره ارزانسراي شهرزاد


حجره پوشاك باقيمت عالي قيمت تولييدي

s استان کرمان, شهرستان رفسنجان, شهر نوق

: 48

: 0

prodname

روسري ساتن ابريشم

550000 480000 ریال ad67f144-3da4-4cc5-a0c0-3cea8c3668f1
prodname

روسري نخ ابريشم

550000 480000 ریال 208ace00-f7be-4110-976b-33ae9613f988
prodname

روسري نخ ابريشم

520000 480000 ریال 9ef10635-f427-4d9a-8fee-59f68c6e2ac9
prodname

سوتین ملانژ راه راه

210000 200000 ریال a32a0d51-e246-466f-a4b6-299ca2c26177
prodname

شلوار بغل چرم

370000 350000 ریال d97581e1-60d5-4c7c-930b-659f55f722b4
prodname

روسري نخي

390000 380000 ریال c0e8b496-178b-439e-9cb2-ea9ab0b41d94
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است