حجره دانه سرا


s استان کرمان, شهرستان زرند, شهر زرند

: 180

: 5

prodname

جو خارجی ۵ کیلویی

120000 ریال 18ca7c7a-0d6f-4e5d-a5eb-3e58f557ff92
prodname

ذرت شکسته ۵ کیلویی

150000 ریال 95613c10-ea96-4d92-855c-c10b183f9e39
prodname

ذرت ۵ کیلویی

135000 ریال 8d05ff0d-d3c9-4477-8dbd-2480b01e62db
prodname

دانه قناری

180000 ریال 2519dfa2-b2c5-4c1d-91f5-daab2c286943
prodname

ارزن 5 کیلویی

350000 ریال dc0c70b9-f616-472e-a7a5-e0c30d44b28f
prodname

گندم ۵ کیلویی

135000 ریال 62d92432-f4e0-4bcd-be25-d3e70f896b1c
prodname

مخلوط کبوتری ۵ کیلویی

ناموجود 84af2b61-9022-4e9d-97ec-1f8beee4ca5c
prodname

دانه مرغی ۵ کیلویی

ناموجود 47804a64-9850-4a98-998d-0634ef0d0168
prodname

خرده گندم ۵ کیلویی

ناموجود c9324d8c-16b1-4a48-811d-941a9272c093
prodname

جو محلی 5 کیلویی

ناموجود 59ce3013-8b9f-4769-8823-8bfd78b43973
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است