حجره پسته خندان


s استان کرمان, شهرستان زرند, شهر زرند

: 215

: 1

prodname

پسته ممتاز زرندی 1000 گرمی

0 1440000 ریال 3543ae8d-da32-44f0-8a89-3a6409019f09
prodname

پسته فندقی خام 1000 گرمی

0 1340000 ریال 70ea9bdc-c2ce-46c3-aa29-e2f698c2c453
prodname

پسته فندقی خام 250 گرمی

0 320000 ریال dd996c91-8631-4e0e-9185-8542baf31a84
prodname

پسته فندقی خام 500 گرمی

0 670000 ریال 9d56e142-3690-45f2-aa24-c051f9dfae84
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است