حجره آجیل ناتچی

آجیل ناتچی


فروش پسته به صورت عمده و خام، بسته بندی و طعم های جدید فروش پسته ای که سالها در شرکت بازرگانی صادر میشده و اکنون در قسمت فروش داخل فعال شده ایم،

s استان کرمان, شهرستان کرمان, شهر مرکزی

محصولی یافت نشد
خطا! صفحه را رفرش کرده و مجددا سعی نمائید.
prodname

پسته کله قوچی مکانیک خندان شور 250 گرمی

650000540000 ریال 1f16a638-fd43-4266-b17c-339b10699ad3
prodname

پسته کله قوچی مکانیک خندان شور 500 گرمی

1250000950000 ریال f1dc6cdf-6cfe-4213-86c4-9ab4bf6decbe
prodname

پسته فندقی خندان خام اعلا 250 گرمی

750000575000 ریال f835facc-2322-456d-90a2-14fb772fb66d
prodname

پسته فندقی خندان خام اعلا 500 گرمی

13900001040000 ریال 6fb0279f-d4a9-4403-b62c-8b3cc1ac89b3
prodname

مغز پسته اکبری با طعم کاراملی 250 گرمی

850000780000 ریال b8badfd3-69b3-49bd-ac8e-9a617680749c
prodname

مغز پسته اکبری با طعم کاراملی 500 گرمی

16000001500000 ریال 44c5aeb0-1046-475b-84d5-39cc2ebb84e1
prodname

پسته احمد آقایی درشت شور 250 گرمی

850000650000 ریال fdb159bf-0e8a-4e5e-a357-aaacc97c75aa
prodname

پسته احمد آقایی شور 500 گرمی

16000001250000 ریال 2d37902e-123e-4ab3-935f-0c17bdcb518d
prodname

پسته اکبری دودی 250 گرمی

750000600000 ریال 9dfd6784-cf3b-45c6-bac5-2345af8e34d5
prodname

پسته اکبری دودی 500 گرمی

14500001150000 ریال db745eee-d4f1-4ce4-8ab1-a1f6c8400139
prodname

پسته کله قوچی مکانیک خندان شور

24000001790000 ریال 6c2b12c8-7a2a-4816-8c77-f771efcfa1a4
prodname

پسته فندقی خندان خام اعلا

22000001990000 ریال 3896d06a-b256-4880-aea0-94a74a329542
prodname

مغز پسته اکبری با طعم کاراملی

30000002800000 ریال d75fd9ed-2f7a-4b2c-bfc9-9ecca1b40703
prodname

پسته احمد آقایی خندان شور درشت اعلا

24500002250000 ریال 67dfacc2-49f5-49a7-a3f4-884e0efe81c2
prodname

پسته اکبری دودی

22000001950000 ریال c7482552-cd02-40a1-a55b-3a867b7f442c
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است