حجره محصولات محلی و عشایری رابر

محصولات محلی و عشایری رابر


فروش و تهیه انواع کشک و کره تلف و سایر محصولات گاو و گوسفند انواع عسل طبیعی حبوبات ارگانیک انواع سبزی خشک و ترشی میوه خشک و...

s استان کرمان, شهرستان کرمان, شهر کرمان

محصولی یافت نشد
خطا! صفحه را رفرش کرده و مجددا سعی نمائید.
prodname

شیره خرما درجه یک

400000250000 ریال e7239ece-38b5-4e37-9cca-5d24450ea839
prodname

تلف گاو و گوسفند

400000250000 ریال fb662c97-3204-48e9-8f17-a0506709a4a5
prodname

گردو سفید درجه 1رابر

16000001250000 ریال a9ca7a06-3f55-44b1-9e63-698e1f5fb327
prodname

پنیر محلی گوسفندی درجه1(همراه با مشک)

20000102000000 ریال 7b1b56de-2b05-4136-9063-788c21f3ff77
prodname

پنیر محلی گاو درجه 1(همراه با مشک)

1050000800000 ریال 27143be0-e9ac-436f-a11a-e5637768889f
prodname

تلف گاو و گوسفند درجه 1

200000 ریال 6b7b636f-93b4-4ad3-93f1-205f04b7fbde
prodname

عسل طبیعی درجه یک

15000001100000 ریال ce4c5994-56ca-4a38-b548-9707ae7de5a2
prodname

عسل با موم درجه یک

750000 ریال c3ae6edc-3f00-41b5-9903-a73996f5e8f3
prodname

زیره کوهی

200000 ریال 6e71cedb-a111-4d3b-aaa3-98e4013751fc
prodname

تلف گوسفند درجه یک

250000 ریال 5a353a31-3a6d-4f5f-a63a-4ba0c81ea8fc
prodname

تلف گاو

200000 ریال 8ad47086-fc81-4206-9a61-4d8e2cad573d
prodname

کره گوسفند عشایری

700000 ریال f0277fad-bec4-4958-9e39-344883deeefb
prodname

کره گاو نیم کیلو

400000 ریال 90f8821b-8518-4e1c-8116-a5c6c3382593
prodname

کشک گوسفندی خشک

500000 ریال e13c5cad-4288-41bd-ae23-4b4cf6b98792
prodname

کشک گوسفند نم دار درجه یک

500000 ریال 84bc4823-dfdd-424d-9264-747419bb18c7
prodname

کشک میش(خشک)

450000 ریال e9687ae2-cda0-4db9-b42b-7fc1703f44fd
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است