تحریریه نخل پیشنهاد می‌دهد: آخر هفته چی ببینیم؟
2 ماه پیش
شعر امروز من / خزان به قیمت جان جار می‌زنید اما… (حسین منزوی)
2 ماه پیش