حجره کلبه سفید

کلبه سفید


زهره امامی وساکن شهر سمنان هستم که حدود هشت سال، مشغول به کارهای هنری مجالس نامزدی،عقد و عروسی مثل گیفت های عروسی،کیک حنا، شادباش ها، تزیین سبد میوه و... هستم.

s استان سمنان, شهرستان سرخه, شهر سرخه

محصولی یافت نشد
خطا! صفحه را رفرش کرده و مجددا سعی نمائید.
prodname

سبد تزیین میوه

250000 ریال bd172eb6-d534-4aab-837a-da1e98a32e3e
prodname

تزیین وسایل عروس

250000 ریال a54c0543-309c-4775-8cc8-83c3355bfb30
prodname

تزیین چادر عروس

250000 ریال d08a6056-f114-4b75-ab13-4c241bf7675e
prodname

تزیین چادر عروس

250000 ریال 6d4c4502-0158-406c-92e5-5216aecd3995
prodname

تزیین چادر عروس

250000 ریال 245cba46-70d7-4fef-aace-2979b3946ecf
prodname

تزیین لباس عروس

250000 ریال bc30ad0d-618d-46f8-9ab7-b54161868e34
prodname

تزیین وسایل عروس

250000 ریال a669d31b-4354-4c3d-a2ff-ec6eba759aca
prodname

تزیین کت و شلوار داماد

250000 ریال 64d9b156-0c87-4ff7-85f2-42fa10bf85ec
prodname

تزیین چادر عروس

250000 ریال 03a94202-381c-4975-904b-08fb7537a9bb
prodname

سبد تزیین میوه

250000 ریال b7405ef9-ec1a-40dd-b90e-96cc858fe383
prodname

سبد تزیین میوه

250000 ریال 1daed3f7-3c88-4a2b-bb94-c6fe25006d96
prodname

سبد تزیین میوه

250000 ریال cbbd754e-4759-4c9f-9bfd-4a94371efb93
prodname

کیک حنا یک طبقه

350000 ریال 06bdd12c-b426-41d3-a105-ac1d7efd690b
prodname

کیک حنا دوطبقه

700000 ریال b59a3b92-3aba-486c-a157-88cc4528aeb4
prodname

کیک حنا یک طبقه

350000 ریال d659dd87-d893-4b7c-84b0-19b9b9e99a2f
prodname

کیک حنا سه طبقه

920000900000 ریال 679e4b6e-8913-4f62-b757-d74ba0723cb0
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است