حجره گليم شیریکی پیچ (فرش دستباف) دارستان


گلیم دستباف درجه 1 از سرزمین دهکده جهانی گلیم ( دارستان)

s استان کرمان, شهرستان سيرجان, شهر دارستان

: 33

: 0

prodname

گليم ( فرش دستباف ) 40 * 40 سانتي متري

3600000 ریال a2f67ae0-dca2-4944-8252-7c882f4b03aa
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است