حجره سلامت


s استان کرمان, شهرستان کرمان, شهر کرمان

: 145

: 0

prodname

مخلوط تغلیظ شده کنگر فرنگی و کاسنی

180000 ریال 4fcd95af-dfe1-4d54-b4c2-f3667ef64502
prodname

مخلوط تغلیظ شده ضد نفخ

180000 ریال e07352ea-ef47-4581-bd38-2169f08162af
prodname

مخلوط تغلیظ شده شقاقل و زنجبیل

180000 ریال a9bdc163-7a14-4a13-8439-94473e548286
prodname

مخلوط تغلیظ شده زنجبیل و سورنجان

180000 ریال 7504edd0-6712-47ef-92d3-2192cf2eaaf7
prodname

مخلوط تغلیظ شده مخصوص دیابت

180000 ریال 057edc80-67c7-4104-8be4-5b28e0f10f57
prodname

مخلوط تغلیظ شده چای سبز و دار فلفل

180000 ریال c0a5232d-d9f4-4452-a2b3-1ed121f695d6
prodname

مخلوط تغلیظ شده چای ترش و برگ کاسنی

180000 ریال b949c688-874e-49b6-ae36-e7cd0b5d17b8
prodname

مخلوط تغلیظ شده بهبود عملکرد مغز

180000 ریال b4db7091-0c46-40f2-aeb1-1705866c2190
prodname

مخلوط تغلیظ شده آویشن شیرازی و زوفا

180000 ریال 30e1852d-f181-45a4-8e37-9aeadb7c3850
prodname

مخلوط تغلیظ شده افزایش وزن

180000 ریال 308b39ff-fb4a-4e5d-ad55-f6b33e14b9c8
prodname

مخلوط تغلیظ شده کمک به بهبود عملکرد کبد

180000 ریال afd88a1e-86c4-4b46-b449-b9e203478e3f
prodname

کامبوچا

80000 ریال c62d4b39-7b34-4d2a-8d7c-f99c05eb990f
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است