وبلاگ | نخل

دفاع مقدس:

انسان در گیرودار زندگی خود، با چالش‌ها و فراز و فرودهای متعددی مواجه می‌شود، که هر کدام از آنها نقش و تأثیری هر چند اندک بر زندگی او می گذارد. این تأثیر گاهی موجب رشد و گاهی بهانۀ شکست او را فراهم می‌آورد.

جنگ و منازعه وحشتناک است، اما چه کسی است که نداند همۀ پیشرفت‌های حیات صنعتی دنیای امروز بعد از جنگ جهانی اول و دوم رشد شگرفی کرد و کیست که پنهان کند رشد انسان ایرانی مسلمان و کشور ایران بعد از جنگ هشت ساله شروع شد.

دفاع مقدس

تا قبل از جنگ ما ظرفیت‌های خود را نمی‌دانستیم، تا قبل از جنگ ما قدرت خود را نمی شناختیم، تا قبل از جنگ استعدادهای مدیریتی‌مان در بحران‌ها و پیامدهای ناگوار مشخص نشده بود، چه انسان‌هایی که در جنگ دچار تحول اساسی در ظاهر و باطن حیاتشان شدند، چه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی که جنگ ساختارهای فرسوده و ناکارآمد آنها دچار شکوفایی و تعالی کرد. به‌یاد بیاوریم که چه تحول‌های شگرف در صنایع نظامی و دفاعی ما رخ داد که اگر دفاع مقدس هشت ساله نبود، ما هنوز یک کشور نیازمند به سیم خاردار بودیم، نه تولیدکننده بزرگترین امکانات زیر ساختی و عملیاتی و نظامی.

دفاع مقدس

چه جوان‌ها که در ابتدای جوانی و حیات زمینی خود وابسته ی لبخند خمینی شدند و برای دفاع از حیثیت ملی و تمامیت ارضی و زنده نگه‌داشتن اسلام و روح ایمان، دل  به صحرای خطر زدند و مبدأ تحول انسان در عصر جدید شدند، آنگونه که اگر بخواهیم برای انسان متعالی تعریف دقیقی بیابیم تنها یک تعریف داریم و آن “بسیجیان خمینی” است. انسان‌هایی که به کلمۀ ایثار و فداکاری آبرو دادند و حیات طیبه را برای نسل‌های بعد تبدیل به خاطر کردند نه آرزو!

«یادشان تا ابد در دلِ بیدار دلان و فکر روشن اندیشان زنده و گرامی باد.»