حجره خاتون


s استان کرمان, شهرستان کرمان, شهر کرمان

: 205

: 0

prodname

دیوارکوب سفالی

990000 ریال 83ae7192-7d77-4add-a424-c49093aabe6e
prodname

تابلو مشبک طرح عقاب

5500000 ریال f879720f-492f-4e5a-a4be-9e27ca6e3fbc
prodname

تابلو مشبک طرح ببر

3500000 ریال 8f1d85cf-6c7a-4697-9e75-2498cd6d4f18
prodname

کوزه سفالی

900000 ریال 5af743c8-6220-414c-aeb8-3655baf32d88
prodname

جاشمعی سفالی مدل بز شاخ پیچان

260000 ریال 20195c70-2ea3-40a2-9743-48c9f8e6c4f8
prodname

مجسمه سفالی طرح بزینه

260000 ریال 779e9ed9-7354-423c-a31a-54057625c29f
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است