حجره صنایع دستی و خوشنویسی سرو

صنایع دستی و خوشنویسی سرو


خوشنویسی و معرق و تولید تابلوهای معرق چوب و مینیاتور و خطی و فانتزی

s استان تهران, شهرستان ملارد, شهر صفا دشت

محصولی یافت نشد
خطا! صفحه را رفرش کرده و مجددا سعی نمائید.
prodname

معرق چوب (گل ومرغ)

100000009800000 ریال 2b72edac-a372-4f8f-b727-30c54a0e990f
prodname

ماشین چوبی

900000850000 ریال 8d432696-c631-48d1-b7bf-21fb44d19747
prodname

معرق فانتزی (ماشین چوبی)

900000850000 ریال 9ae6ac8c-d7ec-4e53-bab9-274ff3118de0
prodname

معرق فانتزی

900000850000 ریال 1af9c218-456d-49c8-b14e-e67aa4c5b8ef
prodname

معرق چوب (وان یکاد)

35000003200000 ریال e278c7cc-1f53-44df-8bd1-5a887ef92aba
prodname

معرق لیلی ومجنون (مینیاتور)

1280000012500000 ریال c28efe63-07bd-4ce5-a14b-915281725ad1
prodname

معرق مینیاتور(اصلی وکرم)

1225000012000000 ریال 56d78d90-734a-4d19-8329-5f5f08934dbc
prodname

معرق (سیمرغ)

97000009500000 ریال d3c6ce7c-1047-4f47-8d86-dfed7fd24321
prodname

معرق چوب (مینیاتور)

100000009800000 ریال b8316f9c-8dde-4b25-90fd-012e2c666a42
prodname

معرق چوب(مینیاتور)

101000009800000 ریال 6a4d0b1f-6ebb-4dbf-be79-358c5cb12878
prodname

معرق گل

49000004700000 ریال be639569-ff5e-4589-82a4-1010637c934f
prodname

معرق گل ومرغ

45000004300000 ریال dd47504d-2714-4d95-bed2-90467934feca
prodname

معرق خط

40000003800000 ریال 48f85b8e-a2a3-451a-b7b2-575d18c2cfc3
prodname

معرق شعر باخط شکسته نستعلیق

50000004800000 ریال 46102fd2-6471-44ee-bd60-f1274b8487c9
prodname

معرق خاتون ( روکش چوب)

47000004500000 ریال 78b1bc78-3724-4925-b640-6b12f13bb60e
prodname

معرق گل ومرغ براق برجسته

50000004800000 ریال 39f29f80-68b9-4137-a75a-ddc2ad652174
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است