حجره زیورآلات گلدوزی


گردنبند های گلدوزی شده با دست تقویم تولد و ازدواج آینه گلدوزی شده و ...

s استان کردستان, شهرستان سنندج, شهر سنندج

: 43

: 0

prodname

تقویم تولد

950000 ریال 62b22448-af13-4bea-aae7-830b36aaaa38
prodname

تقویم تولد

950000 ریال b8d705da-e83a-4ed3-b1ce-147897e952b2
prodname

آینه گلدوزی شده

500000 ریال 60ecb147-5c4f-4590-bdf2-e661b02994d8
prodname

قاب گوشی

700000 ریال a8d0fa87-2acb-4763-b576-73d8f49a7900
prodname

جاسویچی خوشگل

400000 ریال 62b3b2a2-c581-46d8-8287-835e101d857f
prodname

تقویم ازدواج

950000 ریال e4be72ac-9cdb-4d62-8384-6f987b814e16
prodname

ست آینه و آویز و انگشتر گلدوزی شده

1100000 ریال 7c6ca9d1-0e8f-4222-8d25-1195502ed42a
prodname

تقویم تولد بدون قاب

950000 ریال f501ea06-222a-4a23-9246-669dd571de28
prodname

آویز گلدوزی شده

350000 ریال ee9d99b5-5651-4f8a-813f-3a079a12e0a0
محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است