حجره محصولات طبیعی رابر خواجه حسنی


عرضه انواع عسل طبیعی (بدون قند اضافی ،مقوی و شفا بخش ،ضد سرطان ) عرضه انواع سبزیجات (سبزی خورشتی پلویی ،کوکوئی،آشی ) انواع کره گاو ،کره گوسفند،کشک گاو کشک گوسفندی درجه یک ) انواع آجیل و خشکبار درجه یک

s استان کرمان , شهرستان کرمان , شهر کرمان

: 23

: 0

محتوایی برای این حجره ثبت نگردیده است